LifePlan App

Om Projektet

Bakgrunden till appen är sprunget ur intresset för hälsa och teknik. LifePlan App är en applikation för personlig utveckling, speciellt inriktat på hur man skaffar sig “bra vanor” för att nå personliga mål.

Effektstyrning – Vi utgår från önskad effekt

LifePlan App ska hjälpa användaren att förbättra sig själv inom flera områden som alla leder till allmän förbättring och tar användaren närmare den självvalda målbilden. Appen ska med hjälp av kognitiv beteende terapi, hjälpa användaren att hjälpa och utvärdera sig själv varje dag. Varje dag ska vara en ny chans till att finslipa och förbättra sig själv. Appen ska vara ett enkelt, pedagogisk och roligt redskap att använda. Användaren ska längta efter att använda appen och se hur dennes personliga resultat förbättras. Man ska kunna få ett kvitto på att man gör ett bra jobb och är på rätt väg med ens personliga utveckling.

Get more Positive, Energised, Motivated, Peaceful, Happy & better Eating.


Analys & inventering:

I dagsläget är det ganska komplicerat och krävande att jobba med sig själv. Det som finns coacher och psykologer man kan besöka, men de är ganska dyra och inte lika tillgängliga för alla. Men om man är smart finns alla verktyg på nätet alldeles gratis, ofta kan man ladda ner flera gratis appar att jobba med. Detta kräver att man är väldigt engagerad i att utveckla sig själv. Det kräver disciplin och engagemang att göra ett omfattande jobb utan ett kvitto på ens framsteg. Det skulle även vara ganska roligt att dela uppgiften och kanske möjligen även jobba i grupp, även om det bara var genom ett digitalt forum.

Våra personas kan vara alltifrån ungdomar som vill ha en plan för framtiden, till den mest framgånsrika karriär kvinnan som kanske behöver finjustera mindre variabler för att känna sig tillfreds och få loss lite extra tid på fritiden/jobbet. Appen kan som sagt passa för flera personas och för olika typer av ändamål. Den är flexibel eftersom användaren själv sätter målen och motiverar sig själv genom de olika övningarna som görs dagligen.

[foogallery id=”3178″]


Koncept

Varje dag ska man använda appen och göra alla övningarna. Dessa kan göras i den ordning som passar en själv, men för bästa resultat bör övningarna göras tidigt på morgonen innan man går iväg till jobbet/skolan eller vart man nu ska. Om man ska spara något till senare så skulle det kunna vara Dagbok & reflektion som görs med fördel i slutet på dagen. Träning kan man också spara till lite senare, men helst inte senare än lunchtid. Meningen är ju att bli stärk, motiverad och släppa ut lite må-bra-hormoner för dagen, så tidigt är en viktig nyckel för framgång.

LifePlan App - Daily activities


Prototyp & wireframes

Första utkast på Low-fidelity wireframes. Denna del är under utveckling!

[foogallery id=”3140″]


Test & resultat

Kommande utveckling under våren….