Travelocity Nordic

Om projektet

På Travelocity Nordic jobbade jag mot den nordiska marknaden med e-handels siterna: Resfeber, Boxoffice och Lastminute. Projektet handlade om att förbättra användarupplevelsen kontinuerligt samtidigt som man behöll flera gamla system i botten. Det dagliga arbetet bestod i att planera och genomföra kampanjer, uppdatera webbplatserna, korrigera fel, byta ut gammal kod och implementera teknik för att förbättra konverteringen.


Effektstyrning – Vi utgår från målen

Det främsta målet på Travelocity Nordic var att förbättra användarupplevelsen och konverteringen på alla webbplatserna. Därför implementerades mätning av alla länkar i kampanjer och på webbplatsen för att kunna se vilka resultat de olika insatserna gav.
För att hjälpa webbplatsen att konvertera bättre var ett av målen att städa upp gamla kampanjsidor som syntes i webbsök, men där man tappade många användare pga. att den besökta sidan inte var giltig längre. I detta fall var målet att få in besökarna i ”rätt” flöde och sammanhang igen.

Analys & inventering:

Marknadsavdelningen hade många idéer och förslag, men mycket information kom direkt från kunderna via kundtjänst. En  annan teknik jag använde vid workshops var brainstorming som vi använde under möten med ledningsgrupp, marknad och teknik för att snabbt få ut många nya tankar och idéer.
Jag använde s.k. mindmaps (tankekarta) för att samla in information, önskemål och idéer och även för att kunna gruppera, sortera och se hur saker hänger ihop och hur man kan använda de på bästa sätt. En stor del av analysarbetet  gjorde jag med hjälpa av  Google Analytics, där jag kunde se direkta resultat av våra kampanjer och av förbättringsarbetet.


Koncept

Att skapa ett agilt arbetssätt med snabba pappers skisser som man kunde diskutera kring. Efter ett första utkast gjorde jag nya wireframes för att testa de på användare. Dessa fick uppgifter att lösa och under tiden kunde jag observera hur användaren gick tillväga och fråga om det var något som var oklart. Denna process kunde pågå i flera steg och omgångar beroende på hur testerna gick och om de framkom saker som behövde förbättras eller tänkas om.
En annan typ av metod som jag använde mig av var A-B testning för att kunna se vilka idéer som fungerande bäst. Och sist men inte mist använde jag  s.k. heatmaps, där jag kunde se vad användarna tittade på och på detta sätt se vad som var mest intressant eller vart de hade en tendens att fastna.
I samband med uppstädningen av gamla kampanjsidor, startades vi även ett internt projekt där man utbildade marknadsavdelningen i SEO och började använda de ”rätta” och relevanta sökord i alla texter, rubriker, bilder mm. Vilket gjorde att vi kom högre upp i söken på Google och att användarna hade lättare att hitta relevant innehåll.


Low-fidelity & high-fidelity wireframes

[foogallery id=”3256″]


Test & resultat

Genom att förbättra användarupplevelsen med hjälp av UX design (analys och test), grafisk design och genom kodmässiga förändringar kunde vi se en ökning av besökare och bättre konvertering på alla våra webbplatser, men främst för Resfeber som också var vår prio ett webbplats.
SEO projektet föll ut väl i och med att alla gamla länkarna pekades om till relevant innehåll och att marknadsavdelningen fick en intern SEO utbildning och att man såg till att ta bort gamla kampanjsidor när de hade gått ut.
Hela IT och marknadsavdelningen förändrades och vi började tänka och jobba mer agilt, med mycket tätare samarbeten och snabbare IT leveranser som kom ut i produktion efter att UX designen var godkänd och testad.