Digital strategi

Reymedia Digital Strategy

Vi skapar engagemang

Vad är en digital strategi? Enkelt förklarat är det en handlingsplan för att nå uppsatta affärsmål. Din strategi beror helt på hur stort företaget i fråga är, vilken din målgrupp är och vilka resurser du redan har och vilka nya resurser dvs vilken budget du kan satsa för att nå affärsmålet.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Studie av målgrupp & affär
  • Strategi och implementation
  • Föreslå förändring och förbättring av befinltiga resurser
  • Projektleda uppsättning av digitala kanaler
  • Utbilda i digital marknadsföring (e-post marknadsföring, sociala medier, webbplatser och integration av sociala kanaler)
  • Skapa innehåll för digitala kanaler (innehållsmarknadsföring – content marketing)
  • Kravställning vid konverteringsmål
  • Utvärdering och analys av mätdata