User Experience Design

Reymedia UX

Good UX Is Good Business

Bra visuell design handlar inte bara om att göra snygga saker. Det är ett kreativ, problemlösande, kommunikations yrke, där flera grupper ska känna tillfredställelse. Dels är det affärssidan och dels är det målgruppen som ska tilltalas av designen.

För att skapa en positiv användarupplevelsen är det viktig att den är genomtänk och ”transparent”. En transparent upplevelse är en självklar upplevelse, användaren vet precis hur den ska göra.  En positiv upplevelse gynnar dina affärer, därför fokuserar vi på att leverera tjänster och funktioner som tillför mest värde för dig som kund.

Vi kan hjälpa dig med

  • Innehållsrevidering
  • Konkurrentanalyser
  • Intervjuer (intressenter, användare)
  • Tankekartor
  • Ta fram: personas, empatikartor, kundresor, jobba med effektstyrning
  • Skapa: moodboard, principskisser, wireframes, interaktiva prototyper
  • Test: utvärdering och validering (av data, koncept och prototyper), användbarhetstest, användarprov, A-B tester, guerilla test
  • Olika typer av workshops (personas, design studio, brainstorming, scenarios/ storyboards m.fl.)