Vendelsögårds Badrum & Bygg

Om Projektet

I nuläget har inte VG Badrum & Bygg någon digital strategi eller webbplats och får alla sina kunder via referenser från tidigare kunder.

Effektstyrning, vi utgår från målen

VG Badrum & Bygg vill expandera och har därför tagit hjälp av mig för att ta fram en hållbar digital strategi som andas värdeorden: professionalism, kvalité och trygghet.
De befintliga kunderna är väldigt nöjda och stöttar gärna VG Badrum & Byggs nya digitala satsning. Vi ska ta fram en ny webbplats och sociala kanaler som ska få tidigare kunder att känna sig stolta över att ha anlitat Vendelsö Gårds Badrum och Bygg. Kunderna ska kunna få inspiration och fortsätta fungera som ambassadörer för företaget (min kund). Nya digitala strategin ska även vända sig till samarbetspartners som självklart också ska generera nya affärer och locka nya partners och underleverantörer. Utmaningen blir att försöka skapa en webbplats som passar flera målgrupper (direkta kunder, partners, leverantörer) samt ge en stabil professionell och trygg känsla.


Analys & inventering:

VG Badrum & Bygg har ingen webbplats i nuläget, därför finns det ingen data med t ex. besöksstatistik, vilket kan göra det svårt att mäta förbättringarna. En stor del av den information vi har idag är från omvärldsbevakning, intervju med VD samt intressenter.

Vendelsögårds Badrum & Bygg

Vendelsögårds Badrum & Bygg

Företaget har två typer av kunder: medelklass familjen och samarbetspartners.
Jag intervjuer några par för att bilda mig en uppfattning om hur de ser på VG Badrum & Byggs i dagsläget och vad de skulle vara intresserade av att hitta på webbplatsen. Vad får de att besöka och rekommendera en byggfirma?


Service Design – sammanställning av kundresan

Vilka vägar kan möjliga köpare/kunder tänkas använda sig av i jakten på en renoveringsfirma? De flesta intervjupersonerna vänder sig i första hand till vänner och bekanta. Många tycker att personliga referenser väger tyngst, speciellt när det handlar om något så komplicerat som ett badrum! Man kollar även in omdömen från personer man inte känner.


Koncept

Att skapa en sammanhängande social strategi som omfattar webb och sociala kanaler. VG Badrum & Bygg ska på ett enkelt sätt kunna uppdatera sin Instagram och korspublicera innehåll både på Facebook och webbplatsen. VG Badrum & Bygg ska även kunna uppdatera alla webbsidor, men främst skapa nya referensprojekt som ska kunna listas efter år och vilken typ av jobb (t ex badrum el. kök). Efter intervjuerna så upptäcktes behovet av att specificera noggrant innan offert för att kunna få en exakt offert beroende på jobb. Därför kan kunden redan vid offertförfrågan svara på några korta frågor och hjälper då till redan innan första mötet (se bilder, längre ner).


Low-fidelity wireframes

Stort bildspel där VG Badrum & Bygg ska kunna visa upp de senaste utförda jobben samt lista upp företagets fördelar. I nästa område visas kundreferenserna som kan intyga ett väl utfört jobb och berätta hur nöjda de blev med sitt nya badrum/kök. Sen ska man kunna se vilka partners kunden samarbetar med och vilken certifiering företaget har, allt för att skapa trygghet och visa min kunds kunder att de kan känna sig trygga och säkra med företaget i fråga.

[foogallery id=”2942″]


High-fidelity wireframes

[foogallery id=”3147″]


Test & resultat

Jag har bemött VG Badrum & Byggs kunders önskemål om att kunna se tidigare arbeten och har därför skapat ett stort utrymme för att kunna publicera nya bilder från olika jobb på ett enkelt sätt. Nya bilder ska kunna publiceras på webbplatsen, men också via sociala medier med möjlighet att korspublicera från Instagram till andra sociala kanaler.
VG Badrum & Bygg har fått utbildning i hur de ska hantera olika sociala kanaler och hålla webbplatsen uppdaterad. Fortfarande är inte webbplatsen live då det saknas några texter, men vi har testat webbplatsen och intervjuat kunder för att höra vad de tycker. De flesta är positiva och tycker att det är fint att redan på startsidan kunna se nya referensprojekt och andra kunder som intygar VG Badrum & Byggs kvalitét och expertis. Offert formuläret är också väldigt uppskattat av både kunder och VG Badrum & Bygg, då det ger ett bättre underlag inför varje nytt möte.